Menu

Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Kiedy Jan Chrzciciel chrzcił wodą z rzeki I ludzie tłumnie przybyli Ty …chociaż grzechu byłeś daleki Wszedłeś…jak inni wchodzili * I [...]
Cud w Kanie Galilejskiej
Świętuj dziś bracie jak weselnicy Gdy czytasz to rozważanie… Bo kiedy z wiarą o coś poprosisz Zmienisz Chrystusa zdanie… * Wszak nie chciał [...]
Głoszenie Królestwa Bożego
Cofnę się dziś lat tysiące W przeszłość wejdę bom spragniona Z tłumem wiernych być na łące Pójdę …może mnie zawołasz… * I jak inni bez plecaka [...]
Przemienienie na górze Tabor
Chwałą Twego Przemienienia Co na górze ukazałeś Po dzień dzisiaj drży tam ziemia Bo i ją oczarowałeś … * Tam Jakuba, Piotra, Jana W Tajemnicę [...]
Ustanowienie Eucharystii
  Siedzieliśmy tam przy stole Z Tobą w świętym dusz skupieniu… Chłonęliśmy każde słowo O ogromnym Twym cierpieniu… * Strach przenikał [...]