Menu

„…człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. ” [ I list do Koryntian…]

Lipiec 13, 2018 - Człowiek
„…człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. ” [ I list do Koryntian…]
*
Usiedli przy jednym stole
Paweł Bogiem syty
I konrad co mu miłe
Karty dań wesołe
Na świat apetyty…
*
Paweł nie zamawiał
Darów miał w nadmiarze
Patrzył smutnym okiem
A Konrad wziął dawkę
I jak nałóg każe…
Wszczął walkę ze smokiem
*
I myślał Paweł o takim spotkaniu
Że to ważny krok
Że tamten posłucha…
Ale smok to smok
W umysły naćpane
Nie dopuszcza Ducha
I nie dopuścił…
Paweł zrozumiał
Wstał
Odszedł
Odpuścił
*
Po czasie rozstania
Prac różnych gonitwy
Wspomniał na Konrada
Klęknął do modlitwy
Zrozumiał, że tamten
Jeśli nie ma Ducha
Ani się nie zmieni
Ani nie posłucha
*
Kiedy się Duch Święty
Poczuł zaproszony
Wniknął strumieniami
W Konrada obrony
Serce mu poruszył
I odkurzył duszę
Konrad nagłą zmianę
Przyjął pośród wzruszeń
*
Chociaż nie pojmował
Przyczyny przemiany
Poczuł, że ma wartość
Poczuł się kochany
*
Usiedli przy jednym stole
Paweł Bogiem syty
I Konrad co mu łaski
Przypadły zaszczyty
Poznał Paweł nagle
Że przyjaciel słucha…
A wiedział, że słyszy
Jedynie kto z Ducha…
*
Wdzięcznością opatrzył
Choć skrycie…
Przed Panem
Modlitwy za bliźnich
Wysłuchane…
*
A. Dawidowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.