Menu

„Źródełko…”

Lipiec 14, 2018 - Człowiek
„Źródełko…”

*
Falami ozdobiłeś
Źródełko małej mocy
I stało się jak rzeka
W ocean niechaj wkroczy…
*
Rozleję Cię po ziemi
Sztormami oceanu
Na próżno mur z kamieni
Na próżno wał rydwanów
*
Niech wtargną Twoje wody
Niech wszechmoc Twa w nich płynie
Na całe wsie, narody…
By chwalić Święte Imię
*
Rozsypię Cię jak liście
W podwórka wysprzątane
I wkroczysz zamaszyście
Wnieść w dusze rajski zamęt
*
Pokruszę Cię w ziarenka
Jak piasek Cię rozwieję
Niech każdy z czcią przyklęka
Jak w stajni pod Betlejem
*
Rozdmucham Twoje słowa
I moce nad mocami
Jak dziecko gdy się bawi
Radośnie dmuchawcami
*
A kiedy już uczynię
Dla Ciebie wielkie dzieło
Niech siła ma odpłynie
Niech wróci skąd się wzięło
*
A kiedy się uśmiechniesz
I fale zlegną wszelkie
Gdyż już Ci niepotrzebne
Znów mogę być źródełkiem…
*
Anna Dawidowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.